Articles

การปฏิบัติตัวของประชาชน ในช่วงวิกฤตฝุ่น PM2.5 ล่าสุด

10 มีนาคม 2023

  ทุกวันนี้คนไทยต้องเจอกับสภาพมลภาวะทางอากาศกันอย่างหนักหนาสาหัสกันเลยทีเดียวนะคะ ทั้งฝุ่นควัน ทั้ง PM 2.5 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดี และตระหนักกันถึงพิษภัยต่อสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 นั […]