Articles

เช็ค PM2.5 แบบเรียลไทม์ได้ด้วย IQAir แพลตฟอร์มเช็คคุณภาพอากาศ

5 กุมภาพันธ์ 2023

ปัจจุบันนี้ปัญหาใหญ่ของคนทั้งในเมืองกรุงและต่างจังหวัดคือปัญหาคุณภาพอากาศหรือฝุ่น PM2.5 ที่ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศที่เรากำลังหายใจเข้าไปโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงทำให้เกิดแพลตฟอร์มหนึ่ง […]