ปัจจุบันนี้ปัญหาใหญ่ของคนทั้งในเมืองกรุงและต่างจังหวัดคือปัญหาคุณภาพอากาศหรือฝุ่น PM2.5 ที่ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศที่เรากำลังหายใจเข้าไปโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

จึงทำให้เกิดแพลตฟอร์มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า IQAir ที่รวบรวมคุณภาพอากาศจากแต่ละเมืองทั่วโลกมาไว้ในที่เดียวเพื่อให้คนทั่วไปสามารถเช็คได้ว่าคุณภาพอากาศในเมืองที่ตนเองอยู่นั้นเป็นอย่างไร หากสภาพอากาศแย่ควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

การวัดคุณภาพอากาศจะใช้เป็นดัชนีวัดคุณภาพอากาศ หรือ AQI เป็นการวัดความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศโดยรอบและความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้อง โดยดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในช่วง 0-500

การอ่านค่า AQI ของ IQAir AirVisual จะตรวจวัดระดับของ PM2.5, PM1, PM10 และ คาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้ระดับของ PM2.5 เป็นตัวกำหนด AQI เนื่องจากมีอยู่ทั่วไปและเป็นมลพิษอันตรายที่สุดที่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์

AQI มีการจัดหมวดหมู่ เพื่อแสดงผลกระทบจ่อสุขภาพและคำแนะนำสำหรับบุคคลที่อาจจะอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีคุณภาพของอากาศไม่ดี หมวดหมู่เรียงจากอันตรายน้อยที่สุดจนถึงอันตรายที่สุดต่อสุขภาพไว้ ดังนี้

 • ดี (Good)
 • AQI: 0-50
 • สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ปกติ
 • สามารถเปิดให้อากาศภายนอกเข้ามาภายในบ้านเพื่อระบายอากาศได้

 • ปานกลาง (Moderate)
 • AQI: 51-100
 • บุคคลที่มีอาการป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ควรลดการออกกำลังกายกลางแจ้ง
 • ปิดหน้าต่างเพื่อไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาภายในบ้านหรืออาคาร

 • ไม่ดีต่อสุขภาพของกลุ่มบอบบาง (Unhealthy for Sensitive Groups)
 • AQI: 101-150
 • ทุกคนมีความเสี่ยงที่จะระคายเคืองตา ผิวหนัง และลำคอ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
 • ควรลดการออกกำลังกายกลางแจ้งอย่างมาก
 • บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหมด และควรสวมหน้ากากป้องกันมลพิษทางอากาศ

 • ไม่ดีต่อสุขภาพ (Unhealthy)
 • AQI: 151-200
 • ผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและปอดอาจมีอาการกำเริบขึ้นได้
 • ทุกคนควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมหน้ากากป้องกันมลพิษเมื่อต้องออกไปกลางแจ้ง
 • ควรเปิดเครื่องฟอกอากาศภายในบ้าน

 • ไม่ดีต่อสุขภาพ (Very Unhealthy)
 • AQI: 201-300
 • ทุกคนไม่ควรทำกิจกรรมนอกบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความอ่อนไหวควรทำกิจกรรมภายในบ้านโดยเปิดเครื่องฟอกอากาศ

 • อันตราย (Hazardous)
 • AQI: 301-500 หรือสูงกว่า
 • ทุกคนมีความเสี่ยงสูงที่จะมีการระคายเคืองอย่างรุนแรง และก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
 • หลีกเลี่ยงหรืองดการออกกำลังกายกลางแจ้ง และสวมหน้ากากป้องกันมลพิษ เมืออยู่ภายในบ้านหรืออาคารควรเปิดเครื่องฟอกอากาศ

ใครอยากเช็คค่าฝุ่น PM2.5 แบบเรียลไทม์สามารถโหลดแอพพลิเคชั่น IQAir AirVisual ได้ทั้งทางระบบ IOS และ Android

 

ขอบคุณข้อมูลจาก IQAir