Articles

การเปิดโหมดพระเจ้า (God Mode) บน Windows 10

2 พฤศจิกายน 2023

God Mode ใน Windows ช่วยให้ผู้ดูแลระบบ เข้าถึงการตั้งค่าที่ยากต่อการเข้าถึง มันเป็นเหมือนกับแผงควบคุมสำรอง แต่เป็นยูทิลิตี้ที่ทำงานแตกต่างกันซึ่งแสดงรายการการกำหนดค่าระบบทั้งแบบพื้ […]