Articles

3 ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 66

22 เมษายน 2023

กกต.เปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ได้แล้ววันนี้ ทั้งวันเลือกตั้งล่วงหน้า (7 พ.ค.66) และ วันเลือกตั้งทั่วไป (14 พ.ค.66) 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. ตรวจสอบรายชื […]

Articles

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งออนไลน์นอกราชอาณาจักร 2566

25 มีนาคม 2023

บทความนี้จะมานำเสนอ วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร2566 นะคะ สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ หรือทำงานที่ต่างประเทศ และไม่สามารถจะเดินทางไปประเทศไทย เพื่อทำการเลือกตั้ง ในวั […]