กกต.เปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ได้แล้ววันนี้ ทั้งวันเลือกตั้งล่วงหน้า (7 พ.ค.66) และ วันเลือกตั้งทั่วไป (14 พ.ค.66)

3 ช่องทาง ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง ณ ที่เลือกตั้ง ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนใกล้บ้าน

2. ตรวจสอบรายชื่อผ่านเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/
หรือผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยการกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในเว็บไซต์จะบอกรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่เลือกตั้ง เขตที่มีสิทธิเลือกตั้ง สถานที่ใช้สิทธิ และลำดับที่ในบัญชี

3. ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส. 1/6)