Articles

10 อันดับ อาวุธทางทหาร ของกลาโหมมหาอำนาจ ที่แพงระดับโลก

23 มิถุนายน 2024

23ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโลกอย่างรวดเร็ว และการพัฒนอาวุธใหม่ ๆ ก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่ง กลาโหมทั่วโลกนั้นมีบทบาทสำคัญ ในการผลิตอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อปกป้องอธิปไ […]