Articles

พร้อมรับมือค่าดัชนีความร้อนพุ่งระดับ “อันตรายมาก” ในช่วงเดือน เมษายน นี้

21 เมษายน 2023

ดัชนีความร้อน หมายถึง ค่าที่ได้จากการนำอุณหภูมิของอากาศมาคิดร่วมกับความชื้นสัมพัทธ์ โดย ดัชนีความร้อนจะสะท้อนว่าร่างกายของคนเรานั้น รู้สึกว่าอากาศร้อนแค่ไหน ที่เป็นเช่นนี้เพราะหากค […]