Articles

ยานอวกาศ 10 อันดับแรก ที่เคยลงจอดบนดวงจันทร์

28 กุมภาพันธ์ 2024

ดวงจันทร์กลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายการสำรวจอวกาศของมนุษย์ตลอดช่วงระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา นับจากการแข่งขันด้านอวกาศเพื่อเดินทางไปดวงจันทร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตจนถึงปัจจ […]