Articles

10 โรคแทรกซ้อนจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า

27 เมษายน 2024

บุหรี่ไฟฟ้า คืออะไร        บุหรี่ไฟฟ้า (Electronic Cigarette) เป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งที่ใช้กลไกไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและไอน้ำ ซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่ […]

Articles

บุหรี่ไฟฟ้า ยิ่งสูบยิ่งเสี่ยงหลอดลมอักเสบ

26 เมษายน 2024

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้กลไกไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและไอน้ำที่ประกอบไปด้วยสารเคมีต่าง ๆ โดยไม่มีควันจากกระบวนการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ปกติทั่วไป ประกอบด้วยส่วนป […]