Articles

นักเรียนมัธยมชนะเลิศ Imagine Cup Thailand 2023 ครั้งแรก กับ แอพวัดการเต้นของหัวใจ

14 มีนาคม 2023

    Imagine Cup คือ การแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจาก Microsoft เพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และความส ามารถในก […]