Articles

‘ดาวหางสีเขียว’ โคจรใกล้โลกในรอบ 5 หมื่นปี

5 กุมภาพันธ์ 2023

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา มีข่าวสารที่น่าสนใจในวงการดาราศาสตร์ นั่นคือการโคจรเข้าใกล้โลกของดาวหางสีเขียวในรอบ 50,000 ปี ที่คนบนโลกสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ ดาวหางนี้มีชื่อทางกา […]