Articles

7 อาการป่วยจากฝุ่น PM2.5 เสี่ยงเป็นภูมิแพ้อากาศ

27 กุมภาพันธ์ 2023

ช่วงนี้ ค่าฝุ่น PM2.5 สูงมากๆ ครอบคลุมเกือบทั่วทุกภาคของเมืองไทยเลยนะคะ เพราะฉะนั้นมีผลต่อสุขภาพทุกคนแน่นอนเลยค่ะ ต้องระวังป่วยเป็นภูมิแพ้อากาศกันได้เลยนะคะ กับภาวะมลพิษทางอากาศที่ […]