Articles

How to “ นอนเพื่อสุขภาพ “

17 กุมภาพันธ์ 2023

  การนอนหลับ คือ การพักผ่อนที่ดีที่สุดเลยนะคะ เป็นช่วงเวลาที่อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้พักผ่อน ซ่อมแซมส่วนสึกหรอ และปรับสมดุลของสารเคมีต่าๆ รวมถึงเป็นช่วงเวลาที่สมอง ได้ทำการเ […]