Articles

มารู้จักกับภาวะ Fear of Switching Off หรือ FOSO กัน

23 เมษายน 2024

ในยุคปัจจุบันนี้ เชื่อว่ามีหลายคนที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่นะคะ นั่นก็คือ อาการติดเนตอย่างหนัก ความวิตกกังวลที่ว่าตัวเองจะขาดการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก เช่น ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ […]