Articles

ข้อควรปฏิบัติเมื่อขับรถประสบอุบัติเหตุ

24 มีนาคม 2024

อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสิ่งที่คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะ แม้ผู้ใช้รถใช้ถนนจะมีความระมัดระวังมากแค่ไหน แต่อุบัติเหตุมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะจากตนเองหรือผู้ใช้เส้นทางร่วมกั […]