Articles

แอป ThaiD เพิ่มสูติบัตร ทะเบียนสมรส และทะเบียนหย่า

28 มีนาคม 2024

แอป ThaiD เพิ่มสูติบัตร ทะเบียนสมรส และทะเบียนหย่า จากเดิมที่สามารถแสดงได้ 2 เอกสารคือ บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านเท่านั้นนะคะ โดยผู้ใช้บริการสามารถแสดงเอกสารดิจิทัลผ่านแอป […]

Articles

เรื่องน่ารู้ ไม่พกบัตรประชาชน ไม่มีแอป ThaiD มีความผิด โดนปรับได้

3 มกราคม 2024

บทความนี้จะมานำเสนอ เรื่องน่ารู้ที่คิดว่าหลายๆคน อาจยังไม่รู้กันนะคะ นั่นก็คือ เรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองค่ะ รู้หรือไม่คะว่า การไม่พกบัตรประชาชนโดยไม่มีแอป ThaiD หรือความห […]