Articles

วิธีสมัครสอบก.พ.66

1 กุมภาพันธ์ 2023

กลับมาแล้วกับการเปิดรับสมัครสอบก.พ. (ภาค ก) ประจำปี 2566 ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครได้เพียงแบบเดียวเท่านั้น ระหว่าง Paper & Pencil (ทุกระดับวุฒิ) e-Exam (ป.ตรี และ ป.โท) สมัคร […]