Switch Here บน Google Meets เป็นฟีเจอร์ล่าสุดที่อำนวยความสะดวกในการประชุมออนไลน์ ยกตัวอย่างได้แก่ ในขณะที่ผู้ใช้งานกำลังเดินทางซึ่งต้องใช้มือถือในการรอประชุมตลอดเวลา แล้วจากนั้นพอมาถึงที่บ้านหรือออฟฟิสแล้ว คุณสามารถเปิด Google Meets บนคอมซึ่งจะมีปุ่มใหม่ Switch Here เพื่อให้สามารถวางสายบนมือถือ แล้วสลับมาใช้บนคอมพิวเตอร์แทนได้เลยนั่นเองค่ะ

 

 

โดยปุ่ม Switch Here นี้จะแทนปุ่ม Join in กรณีคุณได้เข้าห้องประชุมบนมือถือมาแล้ว และเข้าห้องเดียวกันกับบนคอมพิวเตอร์ ก็จะขึ้นปุ่ม Switch here แทนค่ะ

 

 

เมื่อผู้ใช้งานได้คลิก Switch here แล้ว บนคอมจะเข้าห้องประชุมปกติ ขณะที่บนมือถือจะวางสายโดยขึ้นบอกว่า “ ย้ายสายไปยังอุปกรณ์อื่นแล้ว “ ซึ่งสะดวกมากเลยนะคะ ไม่ต้องคอยวางสาย และที่สำคัญฟีเจอร์นี้สามารถใช้ได้ทุกคน ทั้งผู้ใช้ทั่วไป และผู้ใช้ Google Workspace ทุกคนนะคะ ที่มีบัญชี Google ส่วนบุคคล  ก็สามารถใช้ Switch Here บน Google Meets ได้เช่นกันค่ะ

 

 

 

 

ที่มา : 9to5google