สำหรับใครที่กำลังมีแผนจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้ว ก็ควรเตรียมตัวและวางแผนให้พร้อมก่อนออกเดินทางกันให้ดีนะคะ และหากใครมีแพลนที่จะขับรถท่องเที่ยวเองในสถานที่ต่าง ๆ ก็ควรที่จะศึกษากฎระเบียบ และเส้นทางของประเทศนั้น ๆ ให้ดีเสียก่อนด้วยค่ะ และสิ่บสำคัญที่ต้องมีก็คือ ใบขับขี่สากลนั่นเองค่ะ

 

ใบขับขี่สากล คืออะไร

 

 

ใบขับขี่สากล หรือใบขับขี่ระหว่างประเทศ (International Driving Permit หรือ IDP) คือ เอกสารที่ใช้สำหรับยืนยันตัวตนเพื่อให้ผู้ถือสามารถขับขี่ได้ในประเทศ หรือดินแดนที่ไม่ใช่บ้านเกิด จุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว การไปทำงาน หรือ ไปเรียนในต่างประเทศ โดยจะต้องแสดงใบขับขี่สากลพร้อมกับใบขับขี่จากประเทศบ้านเกิด ต่อเจ้าหน้าที่ในแต่ละประเทศ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถขับรถในประเทศนั้น ๆ ได้อย่างถูกกฎหมาย การขับรถในต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปขับรถเที่ยว ทำงาน หรือใช้ชีวิตในประเทศนั้น ๆ คุณจำเป็นต้องมีใบขับขี่สากลค่ะ

 

คุณสมบัติของผู้ขอใบขับขี่สากล

ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล, ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีใบขับขี่สากลใช้ได้ในประเทศใดบ้าง

 

ก่อนเดินทางลองเช็กก่อน อยู่ในประเทศตามตามอนุสัญญาใด 

– ใบอนุญาตขับระหว่างประเทศ “อนุสัญญาเวียนนา 1968” มีอายุ 3 ปี ใช้ได้ใน 84 ประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส สวีเดน และออสเตรเลีย เป็นต้น
– ใบอนุญาตขับระหว่างประเทศ “อนุสัญญาเจนีวา 1949” มีอายุ 1 ปี ใช้ได้ 101 ประเทศทั่วโลก อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ กัมพูชา อินเดีย ฮ่องกง เป็นต้น
ส่วนประเทศไทยนั้นเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อต้องการใช้ใบขับขี่สากลสามารถใช้ใบอนุญาตขับระหว่างประเทศอนุสัญญาเวียนนา 1968 เพียงฉบับเดียวก็ได้ โดยเช็กประเทศที่ใช้ใบขับขี่สากลได้ในเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก https://safedrivedlt.com/

โดนใบขับขี่สากล สามารถทำได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะ

สำหรับผู้ที่ต้องการทำใบขับขี่สากล สามารถทำได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานขนส่งฯ จะเปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1584 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วสำหรับผู้ที่ต้องการทำเรื่องขอใบขับขี่สากลล่วงหน้าสามารถทำได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือ ติดต่อสำนักงานขนส่งก่อนเข้ารับบริการได้เลยค่ะ

 

ขั้นตอนการจองคิวทำใบขับขี่สากลล่วงหน้า

 

 

 

เข้าไปที่เว็บไซต์ DLT Smart Queue (https://gecc.dlt.go.th/login)

1. กรณีที่ลงทะเบียนไว้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชนได้เลย แต่ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียน ให้กดไปที่ปุ่มลงทะเบียน (Register) จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไป

2. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว เลือกสำนักงานที่ต้องการเข้าไปทำใบขับขี่

3. หัวข้อประเภทบริการ เลือกไปที่ “งานใบอนุญาต”

4. หัวข้อประเภทใบอนุญาตขับรถ เลือกไปที่ “ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล”

5. ต่อมาในหัวข้อประเภทเข้ารับบริการ เลือกไปที่ “ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ”

6. เมื่อมาถึงหัวข้อประเภทยานพาหนะ ให้เลือกยานพาหนะที่เราจะใช้ได้เลย

7. หัวข้อประเภทงาน เลือกไปที่ “ใบอนุญาตส่วนบุคคล: ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ”

8. จากนั้นเลือกวันและเวลาที่ต้องการใช้บริการ โดยวันที่ว่างจะขึ้นเป็นสีเขียว ส่วนวันที่คิวเต็มนั้นจะขึ้นคำว่า “เต็ม” เป็นตัวหนังสือสีแดง

9. หลังจากเลือกวันและเวลาที่ต้องการเข้าใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ให้กด “ยืนยันการจอง” ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการจองคิว

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่ใช้ในการเดินทาง หน้าประวัติส่วนตัวและที่มีการแก้ไขรายการ พร้อมฉบับจริง

2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

3. สำเนาใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) หรือ ตลอดชีพ พร้อมฉบับจริง

4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5. สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ – สกุล

6. ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า

7. หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบอำนาจ)

ค่าธรรมเนียม

การทำใบขับขี่สากล มีค่าธรรมเนียม 505 บาท
(ค่าคำขอ 5 บาท และใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ 500 บาท)

 

เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว สามารถไปทำใบขับขี่สากลได้ที่สำนักงานฯ วันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนออนไลน์ไว้ โดยขั้นตอนการขอใบขับขี่สากลมี ดังนี้

• ยื่นคำขอเพื่อตรวจสอบหลักฐาน ที่สำนักงานขนส่งฯ

• แสดงตนเพื่อยื่นคำขอ ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติเบื้องต้น/จัดทำคำขอ/ผู้ขอลงนามคำขอ

• เมื่อตรวจสอบเอกสารผ่าน รับใบอนุญาตอายุ 3 ปี ชำระเงิน/ออกใบเสร็จ/จัดทำใบอนุญาต/นายทะเบียนลงนาม/จ่ายใบอนุญาตขับรถ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-271-8888 หรือเฟซบุ๊ก “ขับขี่ปลอดภัย by DLT