เปิด 10 อันดับ ตำแหน่งข้าราชการที่มีจำนวนคนน้อยที่สุด

 

 

บทความนี้จะพามาเปิด 10 อันดับ ตำแหน่งข้าราชการที่มีจำนวนคนน้อยที่สุด พร้อมเช็กการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 กันนะคะ จากข้อมูลของ เพจเฟซบุ๊ก LIRT : คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับจำนวนตำแหน่งและจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีจำนวนน้อยที่สุด 10 อันดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยอ้างอิงข้อมูลจากกำลังคนภาครัฐ 2565 และสำนักงาน ก.พ. มีสถิติดังนี้ค่ะ

 

สถิติตำแหน่งและจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีจำนวนน้อยที่สุด 10 อันดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

1. ตำแหน่ง นายช่างออกแบบเรือ 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 คน

2. ตำแหน่ง ช่างอาภรณ์ 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 คน

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ 4 ตำแหน่ง จำนวน 4 คน

4. ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว 4 ตำแหน่ง จำนวน 4 คน

5. ตำแหน่ง นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 4 ตำแหน่ง จำนวน 4 คน

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานลิขิต 5 ตำแหน่ง จำนวน 3 คน

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 ตำแหน่ง จำนวน 2 คน

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการศาสนา 5 ตำแหน่ง จำนวน 2 คน

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวัฒนธรรม 6 ตำแหน่ง จำนวน 3 คน

10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอาลักษณ์ 6 ตำแหน่ง จำนวน 5 คน

 

เช็กการจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำเดือนมีนาคม 2567 ซึ่งมีการแบ่งจ่าย 2 รอบ ได้แก่

เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เดือน มีนาคม 2567

* รอบ 1 : 15 มีนาคม 2567
* รอบ 2 : 26 มีนาคม 2567

 

 

ที่มา : เพจเฟซบุ๊ก LIRT