สำหรับกลุ่มบุคคลที่ผ่านการตรวสอบคุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 จำนวน 14.59 ล้านรายแล้วนั้น จะต้องยืนยันตัวเมื่อไหร่ ที่ไหน ยังไง บทความนี้มีคำตอบมาให้แล้วค่ะ พร้อมทั้งวิธีแก้ไขปัญหา ในกรณีที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ และระยะเวลารับสิทธิหลังยืนยันตัวตนอีกด้วยนะคะ ตามมาดูรายละเอียดต่างๆไปพร้อมกันเลยค่ะ

 

 

การยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานี้ ทางคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติผู้ผ่านคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้ว จำนวน 14.59 ล้านราย ในวงเงิน 9.1 พันล้านบาท และตามที่ กระทรวงการคลัง ได้นำเสนอเข้าที่ประชุม โดย กระทรวงการคลัง เปิดให้ตรวจสอบคุณสมบัติรอบแรกในวันที่  1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมานี้ หลังจากโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.อย่างเป็นทางการแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ ได้ดังนี้นะคะ

 

ประกาศผลผู้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– เข้าไปที่เว็บไซต์  https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ. mof.go.th
– คลิกไปที่เว็บไซต์  https:// welfare.mof.go.th
– ถัดจากนั้นคลิกตรวจสอบสถานะลงทะเบียน
– กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
– กรอก วัน เดือน และ พ.ศ. ที่เกิด
– คลิก ตรวจสอบข้อมูล เช็คสิทธิบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

เมื่อตรวจสอบสิทธิแล้วผ่าน ก็จะต้องดำเนินการขั้นต่อไป นั่นก็คือ การยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิกาคแห่งรัฐ ปี 2566 นะคะ จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้น มาดูไปพร้อมกันเลยค่ะ

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566  เพื่อรับสิทธิ

 

 

สามารถ ยืนยันตัวตน ผ่าน 3 ธนาคาร ดังนี้

– ธนาคารกรุงไทย (ไม่กำหนดระยะเวลา)

– ธนาคารออมสิน กำหนด 180 วัน นับจากวันประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ (1 มี.ค.-27 ส.ค.66)

– ธ.ก.ส.  กำหนด 180 วัน นับจากวันประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ (1 มี.ค.-27 ส.ค.66)

 

เอกสารสำหรับยืนยันตัวตน

 

 

 

1. กรณีเดินทางมาด้วยตัวเอง เอกสารที่ต้องใช้
– บัตรประจำต้องประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
– ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร
– หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย
(เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

2. กรณีมอบอำนาจ ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้ โดยใช้เอกสารดังนี้
– บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
– ใบสำคัญการหย่า หรือใบมรณะบัตร
– หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย
(เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)
– หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไชต์โครงการฯ)
– บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
– สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตัวตน

ทั้งนี้ จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย ณ ธนาคารดังกล่าวตามวันและเวลาทำการของแต่ละธนาคารด้วยนะคะ

เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะสามารถเริ่มใช้สวัสดิการแห่งรัฐตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนดได้เลยนะคะ เฉพาะผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 ของเดือน ก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการ ส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนหลังวันดังกล่าวจะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนถัดไปนั่นเองค่ะ

หากยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ สามารถดำเนินการแก้ไข ตามสาเหตุที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ และ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งค่ะ เริ่มกระบวนการอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2566

 

ระยะเวลารับสิทธิหลังยืนยันตัวตนสำเร็จเรียบร้อย

 

 

– ยืนยันตัวตน วันที่ 1 มี.ค.-26 มี.ค. วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 เม.ย. 66

– ยืนยันตัวตน วันที่ 27 มี.ค. -26 เม.ย วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 พ.ค. 66

– ยืนยันตัวตน วันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค. วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 มิ.ย. 66

– ยืนยันตัวตน วันที่ 27 พ.ค.- 26 มิ.ย.  วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค. 66

ผู้ที่ทำการยืนยันตัวตน – ช่วงตั้งแต่ มี.ค.-มิ.ย. 66 จะได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือนแรก นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้นะคะ และสิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงิน การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม หรือ ร้านธงฟ้าฯเท่านั้นนะคะ

– ช่วงวันที่ 27 มิ.ย.66 เป็นต้นไป วันที่เริ่มใช้สิทธิได้คือ 1 ส.ค. 2566  ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินไว้ให้เท่านั้นนะคะ

เมื่อผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว ให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก เพื่อรับสิทธิสวัสดิการ โดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้

วันแรกที่เริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไปนะคะ

ที่มา : โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ