โฆษก ตร. ย้ำเตือนประชาชน ตั้งแต่ 1 เม.ย.66 ผู้ขับขี่ที่มีใบสั่งค้างชำระ ต้องชำระค่าปรับ หากเพิกเฉย ต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ได้ใบแทนภาษีชั่วคราวใช้ได้ 30 วัน หากเพิกเฉยพ้นกำหนดอีก มีโทษเพิ่ม ขับรถไม่แสดงแผ่นป้ายเสียภาษี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท และตัด 1 คะแนน

 

 

ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก จำนวน 2 มาตรการ ได้แก่

มาตรการที่ 1 คือ การตัดคะแนนความประพฤติ

ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปตั้งแต่ 9 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

มาตรการที่ 2 คือ การชะลอการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ วันที่ 1 เม.ย.2566 สำหรับรถที่มีใบสั่งค้างชำระ ตาม 141/1 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ ข้อมูลยานพาหนะ และข้อมูลใบสั่งค้างชำระ เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลได้แบบ Real Time

เพราะฉะนั้น ผู้ขับขี่ที่มีใบสั่งค้างชำระ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป เมื่อไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปี นายทะเบียนรถยนต์จะไม่ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี หรือ ป้ายภาษี ให้ ผู้ขับขี่ที่ค้างชำระค่าปรับจะได้ใบแทนเสียภาษีชั่วคราว แทนใบจริง จนกว่าจะชำระค่าปรับให้ครบถ้วน ภายใน 30 วัน หลังรับใบแทน หากประชาชน ยังไม่ชำระค่าปรับ แล้วนำป้ายชั่วคราวไปใช้แทนป้ายภาษีเกิน 30 วัน จะถือว่าเป็นการขับรถโดยไม่มีป้ายภาษี จะมีโทษตาม พ.ร.บ.รถยนต์ มาตรา 11 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และยังจะถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ 1 คะแนนเพิ่มอีกด้วยนะคะ

โดยประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลใบสั่งค้างชำระ และคะแนนความประพฤติได้ จากเว็บไซต์ E-ticket PTM และ แอปพลิเคชั่น ขับดี นั่นเองค่ะ

 

สรุปโดยรวมการตัดแต้มใบขับขี่ ปี 25666

 

 

1. ทุกคนจะมี 12 แต้ม

2. ไม่จ่ายค่าปรับ ตัดครั้งละ 1 แต้ม

3. เหลือ 0 แต้ม พักใบขับขี่ 90 วัน (ฝ่าฝืน จำคุก 3 เดือน ปรับ 10,000 บ)

4. ครบ 1 ปี แต้มกลับคืนเป็น 12 แต้ม อัตโนมัติ

5. อยากได้คะแนนคืน ภายในปีนั้นๆ ไม่อยากถูกพักใบขับขี่ ต้องเข้ารับการอบรม

– 4 ชม/ ไม่เกิน 12 คะแนน ค่าใช้จ่าย 300 บาท
– 3 ชม/ไม่เกิน 9 คะแนน ค่าใช้จ่าย 250 บาท
– 2 ชม ไม่เกิน 6 คะแนน ค่าใช้จ่าย 200 บาท
โดยหลังอบรมต้องทำแบบทดสอบให้ผ่าน 60% หากไม่ผ่านอบรมครั้งที่ 2 ได้

 

 

สำหรับเกณฑ์การ “ตัดแต้มใบขับขี่” ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจงรายละเอียด 6 ข้อ ดังนี้

 

 

1. ขับรถต้องมีใบขับขี่ โดยผู้ขับขี่ทุกคนมี 12 คะแนน
2. ทำผิดกฎจราจรใน 20 ฐานความผิด หรือไม่ชำระค่าปรับจราจร ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 1-4 คะแนนขึ้นอยู่กับความผิด
3. หากถูกตัดคะแนนเหลือ 0 ถูกพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน
4. ฝ่าฝืนขับรถในช่วงถูกพักใช้ใบขับขี่ จำคุก 3 เดือน และ/หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
5. คืนคะแนนได้ด้วยการอบรมกับกรมการขนส่งทางบก หรือรอให้ครบ 1 ปี จะได้คะแนนคืนโดยอัตโนมัติ
6. หากถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายในรอบ 3 ปี อาจถูกพักใช้ใบขับขี่มากกว่า 90 วัน และหลังจากนั้นภายใน 1 ปี หากถูกตัดคะแนนอีกจนถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่ 4 อาจถูกเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภท

 

การตัดคะแนนใบขับขี่จะมี 2 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 “ตัดคะแนนทันทีที่ทำผิด” รายละเอียดตามรูปภาพด้านล่าง

 

แบบที่ 2 “ตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่ง” ค้างชำระ 1 ใบสั่ง ตัด 1 คะแนน

 

 

– ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทาง
– จอดในที่ห้ามจอด
– ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถ
– ขับรถไม่ชิดซ้าย

โดยทั้งนี้ประชาชน จะสามารถตรวจสอบคะแนนใบสั่งได้ที่เว็บไซต์ E-Ticket PTM หรือแอปพลิเคชันขับดี (KHUB DEE) บนสมาร์ทโฟน iOS และ Android นะคะ