‘ทริอาช’ เป็นซีรีส์วาย Medical Drama Fantacy ที่ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันของ  Sammon_Scene โดยได้ค่าย TV Thunders นำมาสร้างเป็นซีรีส์ ซึ่งตอนนี้กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งจากคลิป Reaction ของช่อง Yotube AERTHA Channel

ทริอาช เป็นเรื่องของ หมอติณห์ แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ต้องช่วยเหลือ ต้อล นักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ให้สำเร็จ หากหมอติณห์ช่วยต้อลไม่สำเร็จ หมอติณห์จะต้องวนลูปไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะช่วยต้อลได้สำเร็จ โดยในแต่ละลูปหมอติณห์จะต้องค่อย ๆ หาสาเหตุว่าแท้จริงแล้วต้อลเสียชีวิตด้วยเหตุใด วิธีใดที่จะทำให้ต้อลรอดชีวิต และเขาทั้งสองคนจะรักกันได้อย่างไร

เนื่องจาก ทริอาช เป็นซีรีส์ที่ตัวละครเอกเป็นแพทย์ในห้องฉุกเฉิน และมีฉากการทำหัตถการอยู่หลายครั้ง ซึ่งจะพบคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อยู่เกือบตลอดทั้งเรื่อง วันนี้เราจึงรวบรวมศัพท์แพทย์ที่เจอในซีรีส์ทริอาชมาให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน

1. ทริอาช (Triage) คือ ระบบการคัดแยกผู้ป่วยก่อนการรักษาตามระดับความรุนแรงของผู้ป่วย โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ

  • สีขาว ผู้ป่วยทั่วไป ได้รับการตรวจภายใน 1-2 ชั่วโมง
  • สีเขียว ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ได้รับการตรวจภายใน 1 ชั่วโมง
  • สีเหลือง ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ได้รับการตรวจภายใน 30 นาที
  • สีชมพู ผู้ป่วยฉุกเฉินหนัก ได้รับการตรวจภายใน 10 นาที
  • สีแดง ผุ้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ได้รับการตรวจทันที

2. ออกซิเจนแซต (Oxygen Saturation) คือ ค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด โดยปกติไม่ต่ำกว่า 95

3. ไดอะซีแพม (Diazepam) ยานอนหลับประเภทหนึ่งใช้เพื่อระงับประสาท

4.EKG คือ คลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นการตรวจเบื้องต้น แสดงอัตราการเต้นของหัวใจ จังหวะการเต้นของหัวใจ เพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นไปแล้ว เป็นส่วนหนึ่งในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อหัวใจ สามารถตรวจหาความเสี่ยงต่อโรคที่มีผลกับการทำงานของหัวใจได้

5. วีที (Ventricular Tachycardia) คือ การที่คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) แสดงผลว่าผู้ป่วยมีภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดปกติ

6. อาร์โอเอสซี ROSC (Return of Spontaneous Circulation) คือ การกลับมาของการไหลเวียนเลือดได้เองหลังกู้ฟื้นคืนชีพ

7.อะเรส Arrest (Cardiac Arrest) คือ ภาวะหัวใจหยุดเต้น

8.เทนชัน นิวโมธอแร็กซ์ (Tension Pneumothorax) คือ ภาวะที่มีลมอัดดันในเยื่อหุ้มปอด เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น อุบัติเหตุ เป็นต้น

9. บีพี (Blood Pressure) คือ ความดันโลหิตซึ่งวัดได้ 2 ค่า ได้แก่ ความดันโลหิตค่าบน คือ แรงดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวเต็มที่ และความดันโลหิตค่าล่าง คือ แรงดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวเต็มที่

10.อีอาร์ โธราโคโตมี (ER Thoracotomy) คือ การผ่าตัดเปิดทรวงอกเพื่อกู้ชีวิตในห้องฉุกเฉิน