Articles

Malware ตัวร้าย กับ 5 วิธีป้องกัน

13 กุมภาพันธ์ 2023

  “Malware” หรือเรียกเป็นภาษาไทยเราก็คือ “ไวรัสคอมพิวเตอร์” นั่นเองค่ะ แล้ว Malware คืออะไร และจะมีผลกระทบอะไรต่อคอมพิวเตอร์ของเรากันบ้าง มาหาคำตอบกับบทความนี้กันได้ค่ะ  ก่อนอ […]