Articles

วิธีป้องกัน Windows Update รีสตาร์ทขณะใช้งานคอมพิวเตอร์

21 มีนาคม 2024

บทความนี้จะมานำเสนอ วิธีป้องกัน Windows Update คุณสามารถหลีกเลี่ยงการรีสตาร์ท Windows 11 กะทันหันได้นะคะ ในขณะที่เรากำลังทำงาน และจำเป็นที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ เพราะถ้าปล่อยไว […]

Articles

วิธีลบ OneDrive ทั้ง Windows 10 และ Windows 11 ใน คอมพิวเตอร์

18 มีนาคม 2024

บทความนี้จะมานำเสนอ วิธีการลบ OneDrive ในคอม Windows โดยทาง Microsoft ได้อัปเดต และอนุญาตให้ผู้ใช้ Windows 11 สามารถถอนการติดตั้ง OneDrive ที่แฝงอยู่ในตัวระบบ Windows11 ได้แล้วนะคะ […]