Articles

ระวัง มิจฉาชีพแอบอ้าง กสทช. ส่ง SMS แนบลิงก์ปลอม หลอกลงทะเบียนยืนยันตัวตน

9 พฤษภาคม 2024

บทความนี้จะมาแจ้งเตือนภัยเพื่อระมัดระวังพวกมิจฉาชีพกันนะคะ ตอนนี้มิจฉาชีพได้มีการแอบอ้าง กสทช. หรือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อหลอ […]