Articles

Chrome 113 ออกแล้ว เปิดใช้ WebGPU API กราฟิกตัวใหม่ของ W3C เป็นค่าดีฟอลต์

4 พฤษภาคม 2023

Chrome 113 ออกแล้ว เปิดใช้ WebGPU API กราฟิกตัวใหม่ของ W3C เป็นค่าดีฟอลต์   Chrome ออกเวอร์ชัน 113 มาแล้วนะคะ โดยมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญถึง 2 อย่างด้วยกันค่ะ มีรายละเอียดน้าสนใจ […]