Articles

LINE ปิดการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน เพื่อป้องการเข้าสู่ระบบจากผู้ไม่หวังดี

26 มิถุนายน 2023

เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน คืออะไร ทำไมต้องปิด สำหรับผู้ใช้งานไลน์ ( LINE ) และต้องการความปลอดภัยของบัญชี LINE ของคุณนะคะ LNE มีฟีเจอร์ที่ปิดไม่ให้เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน เพื่อป้องกัน […]