Articles

3 ขั้นตอน ผ่อนบ้านอย่างไรให้สบายตลอดรอดฝั่ง

30 พฤษภาคม 2024

บทความนี้จะมานำเสนอ 3 ขั้นตอน ผ่อนบ้านอย่างไรให้สบายตลอดรอดฝั่งกันค่ะ เมื่อคิดจะกู้เงินซื้อบ้าน ผู้กู้ก็ต้องเตรียมตัวให้ดีทั้งก่อนการกู้เงินกับธนาคารและในระหว่างการผ่อนบ้านด้วยนะคะ […]

Articles

เหตุผลที่ขอสินเชื่อบ้านไม่ผ่าน

28 พฤษภาคม 2024

บทความนี้จะมานำเสนอเกี่ยว เหตุผลที่ขอสินเชื่อบ้านไม่ผ่านกันนะคะ ในยุคปัจจุบันนี้การขอสินเชื่อบ้าน นับว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผู้ซื้อต้องลุ้นระทึกอยู่เสมอเลยก็ว่าได้นะคะว่าธนาคารจ […]