Articles

10 อันดับมรดกโลก ในเอเชียแหล่งเที่ยวใกล้เมืองไทย

27 กุมภาพันธ์ 2024

เมืองมรดกโลก คือ เมืองซึ่งได้รับการคัดเลือกโดย องค์การยูเนสโก (UNESCO) เพื่อบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติ หรือธรรมชาติได้สร้างขึ้นมานั่นเองนะคะ ดังนั้นบทความนี้ จะพาไปดู 10 อั […]