Articles

Facebook ปรับปรุงการแบนโพสต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมใหม่

25 กุมภาพันธ์ 2023

  Facebook ได้มีการประกาศเพื่อปรับปรุงแนวทางควบคุมเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม หรือ การแบนโพสต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมใหม่ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระ Facebook Oversight Board องค์กรอิส […]