Articles

ยาคุมฉุกเฉิน ควรใช้เมื่อฉุกเฉิน

28 มิถุนายน 2023

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ ยาคุมฉุกเฉินคือ   1. ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินแม้จะสามารถควบคุมการตั้งครรภ์ได้ แต่ไม่สามารถป้องกันโรคที่อาจเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ และอาจส่งผลกระทบต่อรังไข […]