Articles

Google ปล่อย Bard สำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี

28 พฤศจิกายน 2023

Google Bard เป็นบริการแชท AI แบบพูดคุยที่ หรือพิมพ์แชทที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google Inc ซึ่งก็เป็นคู่แข่งกับ Chat GPT นั่นเอง โดยเปิดให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้บัญชี Gmail ซึ่งมีการพัฒนาจากแ […]