Articles

10 อันดับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ระดับโลก

26 มิถุนายน 2024

ในยุคปัจจุบันนี้ ยานยนต์ไฟฟ้านับว่าเป็นเทรนด์หรือกระแสที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะ ต่างพากันรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวด […]