Articles

PM 2.5 กลายเป็นปัญหาระดับชาติ ที่นาซ่ายังต้องยื่นมือเข้ามาช่วย

29 มีนาคม 2024

ล่าสุดสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) จับมือ NASA เดินหน้าเก็บตัวอย่างอากาศเหนือน่านฟ้าไทย เพื่อทำความเข้าใจต้นตอฝุ่น PM2.5 และปัญหามลภาวะอากาศ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว […]