Articles

วิธีเปลี่ยนลายเซ็นในแอปเมลของ IPhone

23 เมษายน 2024

บทความนี้จะมานำเสนอวิธีเปลี่ยนลายเซ็นในแอปเมล ของ IPhone กันนะคะ ว่าทำยังไง จะเห็นว่าตั้งแต่ซื้อเครื่องใหม่ๆจนถึงตอนนี้ หากทำการส่งอีเมลผ่านแอป Mail จาก Apple แล้ว จะมีข้อความปรากฎ […]