Articles

สัญญาณเตือน และวิธีป้องกันคอมพิวเตอร์ติดไวรัส

28 พฤษภาคม 2024

บทเรียนวามนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับ สัญญาณเตือนที่จะบ่งบอกได้ว่าคอมฯของเราติดไวรัส พร้อมวิธีป้องกันนะคะ ทุกคนน่าจะพอรู้นะคะว่าหากคอมฯติดไวรัสแล้วนั้น จะส่งผลเสียมากกว่าที่เราคิดเลยนะค […]