Articles

ไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis) รู้ทัน ป้องกันชีวิต

11 เมษายน 2023

อาการปวดท้องจากไส้ติ่งอักเสบนั้น หลายๆคนมักคิดว่าเป็นอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะ หรือภาวะท้องเสีย กันก็มีนะคะ ซึ่งบางครั้งกว่าจะรู้ตัวก็เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ “ไส้ติ่งแตก” ที่มีอันตราย […]