Articles

วิธีแอดเพื่อนรับข้อมูลข่าวสารจาก LINE ALERT บัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง

7 กุมภาพันธ์ 2023

    ประเทศไทยของเรา ในทุกๆปีนั้น มักถูกมรสุม หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติจู่โจมในหลายพื้นที่ เกือบทั่วทั้งประเทศเลยนะคะ ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ ได้สร้างความเสียหายให้กับทร […]