Articles

สหรัฐอเมริกา เริ่มทดลองวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบ mRNA ในคนเฟสแรก

19 พฤษภาคม 2023

ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจาการติดเชื้อ Influenza Virus สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางการ สมผัส ไอ จาม หากติดเชื้อแล้ว ก็จะมีอาการเหมือนเป็นหวัด มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ซึ่งในแต่ละค […]