Articles

Apple สั่งห้ามพนักงานใช้ ChatGPT และ AI อื่นๆ สำหรับทำงาน

28 พฤษภาคม 2023

ChatGPT เป็น แชตบอตปัญญาประดิษฐ์ต้นแบบที่พัฒนาโดยบริษัท โอเพนเอไอ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการสนทนา แชตบอตเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดทั้งการควบคุม และเทคนิคการเรี […]