Articles

10 โรคแทรกซ้อนจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า

27 เมษายน 2024

บุหรี่ไฟฟ้า คืออะไร        บุหรี่ไฟฟ้า (Electronic Cigarette) เป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งที่ใช้กลไกไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและไอน้ำ ซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่ […]