Articles

อาการเตียงดูด (Dysania) อีกหนึ่งสัญญาเตือน อาการป่วยทางจิต

6 มีนาคม 2023

  บทความนี้ จะพามารู้จักกับ อาการเตียงดูด หรือ Dysania นั่นเองนะคะ อาจจะมีหลายคนที่ตกอยู่ในอาการนี้ได้นะคะ คือเมื่อถึงเวลาต้องตื่นนอนในตอนเช้า แล้วกลับรู้สึกไม่อยากลุกออกจากเต […]