Articles

พลังงานนิวเคลียร์ ต้องใช้แร่อะไร แล้วมีวิธีผลิตยังไง

1 ธันวาคม 2023

ในการสร้างพลังงานนิวเคลียร์ แร่ที่จำเป็นคือยูเรเนียม ซึ่งแร่ยูเรเนียมเป็นธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่พบในเปลือกโลก กระบวนการสร้างพลังงานนิวเคลียร์เกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน ขั้นแรกใ […]