Articles

TOP 6 สารก่อภูมิแพ้ ที่คนไทยแพ้มากที่สุด

28 พฤศจิกายน 2023

สถิติของสาเหตุการแพ้ในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ โดยส่วนใหญ่ที่พบมีดังนี้นะคะ แพ้ไรฝุ่น 60-80%  แพ้แมลงสาป 40+%  แพ้ขนสัตว์ 10% แพ้เกสรดอกไม้ 10% แพ้เชื้อรา 2-10% แพ้อาหาร 1-5% TOP 6 สารก่อ […]