Articles

ความแตกต่างระหว่าง เอลนีโญ vs ลานีญา

23 พฤษภาคม 2024

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่วนใหญ่ของโลกในปัจจุบันนี้ มาจากฤดูกาลที่เปลี่ยนไป ทำให้อุณภูมิ และปริมาณฝนของแต่ละเดือนแตกต่างกัน แต่จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้มีการนำเสนอข่าวเรื่องการเกิดปร […]