Articles

สิ่งที่ห้ามลืมกรอกแบบฟอร์มการยื่นจ่ายภาษี ประจำปี 2566

16 มีนาคม 2024

สำหรับการยื่นภาษีประจำปี 2566 สามารถเริ่มยืนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ โดยการยื่นภาษีด้วยตนเองแบบกระดาษ ที่สำนักงานสรรพากร จะเปิดให้ยื่นได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2567 และอีกหนึ่ […]