Articles

มารู้จัก วันเหมายัน (Winter Solstice) ที่กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี

20 ธันวาคม 2023

สำหรับวันที่ 22 ธันวาคมที่จะถึงนี้ จะเป็นที่เรียกกันว่า วันเหมายัน (Winter Solstice) ที่กลางคืนจะยาวนานที่สุดในรอบปีนะคะ โดยประเทศทางซีกโลกเหนือจะเข้าสู่ฤดูหนาว ส่วนประเทศทางซีกโลก […]