Articles

โรคฮีทสโตรก ( Heat Stroke ) คืออะไร มีอาการอย่างไร ?

1 เมษายน 2023

  บทความนี้ จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ โรคฮีทสโตรก หรือที่เรียกว่า โรคลมร้อน กันนะคะ ว่าคืออะไร หากเป็นแล้วจะมีอาการอย่างไร รวมไปถึงการดูแลรักษา และ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันค่ […]